Aangeschoten wild.

10B604C3-5514-4921-8DF8-F77FDF23E6FB

 

 

 

 

 

 

 

Nederland telt naar schatting ongeveer 900.000 moslims. De helft daarvan is vrouw. Vrouwen die in verreweg de meeste gevallen netjes meedoen in de maatschappij. Veel van hen dragen een hoofddoek. Uit overtuiging. Ze belijden de islam. En in ons land is dat een grondrecht. Als één van de eerste landen ter wereld, werd in 1848 in onze Grondwet bepaald dat iedereen in ons land vrij is om zijn of haar godsdienst te belijden, “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Sinds gisteren zijn vrouwen, die uit geloofsovertuiging, dus geheel legaal, een hoofddoek dragen, vogelvrij. Niet alleen de vrouwen die een boerka of nikab dragen en dus onder de nieuwe wet over gezichtsbedekkende kleding vallen. Volgens het AD mogen deze vrouwen, inclusief instructie daartoe, in overheidsgebouwen, zorginstellingen en het OV, tegen de grond gewerkt worden als ze daar toch gezichtsbedekkende kleding dragen. Partijleider van de PVV, Geert Wilders, deelt dit artikel uit deze volgens hem, linkse krant gretig. Een ware heksenjacht wordt zo ontketend. De voorman van het uiterst rechtse Pegida noemt het zelfs “Treibjagd”. Op zijn Duits…

Maar niet alleen de draagsters van boerka en nikab zijn gisteren vogelvrij verklaard. Wilders kondigde gisteren op de “sociale” media letterlijk aan: “Nu het boerkaverbod is ingevoerd kunnen we ons gaan inzetten voor de volgende stap: een hoofddoekverbod in NL.” Een hoofddorkverbod… Kondigde hij een aantal jaren geleden nog een ‘kopvoddentaks’, een belasting op hoofddoeken aan, gisteren pleitte hij voor een algeheel verbod op een uiting van een religie. Een verbod op iets waar iedereen, niet alleen volgens de Grondwet, maar ook volgens internationale mensenrechtenverdragen, recht op heeft. Net zoals een christen een kruisje mag dragen, of een Jood een keppeltje. Wat is de volgende stap?

En zijn aanhang smult ervan. Ik bespaar u hun reacties op de aankondiging van hun politiek leider. maar laat ik stellen dat de verdraagzaamheid ver te zoeken is. En dan druk ik me nog zacht uit. Een politiek leider, die daarnaast ook volksvertegenwoordiger is. Een volksvertegenwoordiger, die van een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking hun grondwettelijke rechten én internationale mensenrechten wil inperken… Die volksvertegenwoordiger heeft dat deel van de Nederlandse bevolking gisteren vogelvrij verklaard.